Στοιχεία Επικοινωνίας

62 Μαρτύρων 251, Ξεροπόταμος
Τ.Κ. 71304 Ηράκλειο Κρήτης

Ωράριο
Δευτέρα - Παρασκευή
9:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

17:30 π.μ. - 20:30 μ.μ.

Επικοινωνία
2810 259610

6986985187
autocenterkapsalakis@outlook.com

Η σελίδα είναι υπό Κατασκευή